Frank Stroeken nieuwe Ateliermeester

 19 juli 2018 overzicht


AtelierOverijssel kiest een nieuwe koers. Waar AtelierOverijssel afgelopen jaren gericht was op de lokale impact van ruimtelijke opgaven en samen met gemeenten werkte aan concrete praktische oplossingen, gaan we nu met een andere focus de toekomst in. Daar hoort een nieuwe Ateliermeester bij. 

De ambitie blijft overeind

AtelierOverijssel werkt aan de ruimtelijke kwaliteit van Overijssel. Echter, de strategische opgaven waar Overijssel voor staat, hebben zo veel gevolgen voor de kwaliteit van onze leefomgeving en daarmee op ieder mens, dat wij een noodzaak zien ons te gaan richten op de (regionale) ruimtelijke opgaven die samenhangen met de grote transities die zich de komende decennia gaan voltrekken. De provincie Overijssel heeft ons gevraagd deze rol op ons te nemen. Dit doen we op een andere manier dan voorgaande jaren. We brengen de impact van actuele ontwikkelingen – van de energietransitie tot klimaatadaptie, van circulaire economie tot nieuwe mobiliteit – op de ruimtelijke kwaliteit van Overijssel in kaart in drie verkenningen. In de Verkenningen landschap, energie en projecten laten we de impact zien en gaan we vervolgens samen met partners werken aan een toekomstig Overijssel. Een Overijssel waar mensen graag willen zijn.

Dit gaan we doen door de inzet van sterke inhoudelijke verdieping, creativiteit en verbeelding. Prikkelend en uitdagend. Door ons te richten op de lange termijn, met analyses, ontwerpend onderzoek en experiment spelen we in op de toekomst. Frank Stroeken is voor ons de aangewezen Ateliermeester en zal dit op inspirerende en innovatieve wijze doen.

Nieuwe Ateliermeester

Frank Stroeken is landschapsarchitect en werkt bij bureau Wing in Wageningen. Hij werkt daar aan landschapskwaliteit en aan transities op het gebied van water, landbouw, energie, natuur en vrije tijd. Frank is een ervaren en gedreven vakman die als Ateliermeester mensen en organisaties wil enthousiasmeren om samen te werken aan een mooier en duurzamer Overijssel voor ons en voor onze kinderen. Frank zet zijn passie graag in om “dromend en schetsend” vanuit het Atelier mensen te raken en in beweging te zetten voor het borgen en ontwikkelen van ruimtelijke kwaliteit in Overijsel.

Frank heeft een brede praktijkervaring opgebouwd. De afgelopen 10 jaar was hij een van de partners van bureau Terra Incognita. Recent is hij toegetreden als businesspartner bij bureau Wing in Wageningen. Naast zijn inzet voor AtelierOverijssel blijft hij daar als landschapsarchitect werken aan landschapskwaliteit in relatie tot transities in het landelijk gebied.