Marnix Scholman

Stedenbouwkundige

Marnix Scholman (1977) werkt sinds mei 2017 bij AtelierOverijssel als stedenbouwkundige. Daarnaast werkt hij als gastdocent op de Academie van Bouwkunst te Tilburg en is hij mede oprichter van het stedenbouwkundige ontwerp bureau SHARE urbanism en mede schrijver van het boek “Handleiding voor een veilig ontwerp” (wat in diverse talen vertaald is). In 2013 is Marnix cum laude afgestudeerd aan de Academie van Bouwkunst Tilburg in de studierichting stedenbouw. Hij werkt met groot enthousiasme en plezier aan verschillende ontwerpopgaves op verschillende schaalniveaus in zowel het stedelijk als landschappelijke gebied. Het sociale aspect en de ruimtelijke effecten van de energietransitie en klimaatadaptatie zijn vaak belangrijke pijlers in zijn ontwerpprocessen. Voor AtelierOverijssel werkt hij o.a. aan projecten als Future HanzeParc te Kampen, IJsselbiënnale, energie corridor A35, bezoekerscentrum Nationaal Park Weerribben Wieden en strategie om leegstaande erven aan te pakken.

marnix.scholman@hetoversticht.nl