Opgave

In 2005 heeft de stichting ‘Vrienden van de Oldematen’ de veldschuur “Bid en Werk” bij Rouveen teruggebouwd. Zij beheert nu dit centrum voor natuur en historie in samenwerking met Staatsbosbeheer. Het terrein rondom de veldschuur is een natuurgebied van ruim duizend hectare.

De Stichting wil dit omliggende terrein beter gaan gebruiken en openen, plus het netwerk versterken. Dit betekent onder meer: de belevingswaarde van het landschap vergroten, de natuurwaarden verhogen en het gebied toegankelijk maken voor wandelaars en fietsers. Daarnaast is de verbinding met de omgeving erg belangrijk, de relatie met het Nationaal Park Wieden-Weerribben en de verbinding met steden in de omgeving, maar ook een sterke verbinding met andere initiatieven die rondom de Oldematen spelen, zoals de ontwikkeling van het Zwartewatersklooster en de Hooibergen bij Hasselt. AtelierOverijssel is door de Stichting benaderd om te ondersteunen bij de ontwikkeling van een gebiedsvisie voor de Oldematen en omgeving. 

Aanpak

We hebben twee werkateliers georganiseerd waarin deze vragen centraal stonden:

  • Wat wil je? (wensen)
  • Welke knelpunten zijn er? (uitdagingen)
  • Wat wil je verbeteren? (prioriteiten)

In het eerste werkatelier zijn de wensen, knelpunten en de prioriteiten geïnventariseerd. Hiervoor is naast de werkgroep ook een vertegenwoordiging van de omgeving uitgenodigd. Door in het werkatelier een breed publiek uit te nodigen is er gewerkt aan draagvlak voor de ontwikkelingen van het gebied rondom de Oldematen. Een presentatie van een onderzoek uitgevoerd door kunstenaar/fotograaf Astrid van Loo en de informatie die de organiserende partners eerder aanleverden, vormden een inspiratiebron voor de deelnemers en het fundament van verdere uitwerking.

Input is uitgewerkt in een kaartbeeld dat de eerste aanzet vormt tot een gebiedsvisie. In het tweede werkatelier is het beeld aangescherpt. Klopt het? Missen er zaken? Zijn er andere prioriteiten/actualiteiten? Hoe kunnen de knelpunten worden getackeld?

Specifiek is dieper ingegaan op:

  1. Cultuurhistorie
  2. Versterken economie / verdienmodel
  3. Natuur-inclusief boeren

Resultaat

De resultaten worden momenteel in kaart gebracht. Deze zullen bestaan uit een kaartbeeld met daarop de wensen, uitdagingen en prioriteiten: een opmaat naar een gebiedsvisie en inzicht in de te nemen vervolgstappen.

Meer weten over dit werkatelier? Neem dan contact op met Mieke Conijn, zij vertelt u graag meer.

Foto: Egberts Been

 

 

Gebiedsvisie Olde Maten

Betrokkenen

Staatsbosbeheer, de Agrarische Natuurvereniging, gemeente Staphorst en de gemeente Zwartewaterland.

Opdrachtgever

Stichting Vrienden van de Oldematen

Periode

Juli - Oktober 2017