Opgave

De Greenline is een groene lijn dwars door Overijssel, langs allerlei landschappelijke pareltjes. Doel van de Greenline is het verbinden van economie, ecologie en landschap om zo een impuls te geven aan het gebied, ook als toeristische trekpleiser. Niet alleen de ondernemer profiteert, maar ook de natuur. De Greenline is een drager voor kwaliteitsverbetering en beleving van het Overijsselse landschap. 

GastvrijOverijssel (GOV) is een samenwerkingsverband tussen nagenoeg alle actoren op het gebied van vrijetijdseconomie in Overijssel. Eén van hun programmalijnen richt zich op de omgeving: het verbeteren van omgevingskwaliteit, het versterken van routestructuren en een duurzame samenwerking. GOV ziet het ontwikkelen van een zogenoemde Greenline als vertrekpunt en drager voor deze programmalijn en heeft AtelierOverijssel gevraagd een werkatelier te organiseren voor het gebied Sallandse Heuvelrug en Reggedal om zo de groene ontwikkelingswensen en mogelijkheden en de daarbij horende conversie tussen economie en ecologie in beeld te krijgen. Een ontwikkelkaart en -programma met daarin een netwerk van groene iconen/hotspots is het gewenste reusltaat. Zo'n kaart moet de basis bieden voor de versterking van “green” (omgevingskwaliteit), “line” (voorzieningen en ontsluiting) en economische conversie met de mogelijkheid om dit te vertalen richting de recreant. 

Aanpak

  • Analyse bestaand beleid en ruimtelijke kaders, landschapskenmerken en structuren;
  • Inspiratie en inzicht in trends en ontwikkelingen;
  • Iconen in de ogen van landschapsbeheerders en boswachters;
  • Twee groepen aan het werk: ruimte en ondernemersschap;
  • Samenbrengen resultaten beide groepen.

Resultaat

Tijdens dit werkatelier bleek dat het lastig was om de vraag te beantwoorden hoe Greenline en ondernemers elkaar kunnen versterken. We constateerden dat de definities van de Greenline en van een 'icoon', nog niet helder waren en dus en herhaaldelijk onderwerp van de discussie. We hebben daarom een aantal vervolgstappen voorgesteld, zoals het samenkomen in kleinere groepen en het vooraf definiëren van de begrippen. Dit werkatelier wordt dus vervolgd.

Greenline Overijssel

Betrokkenen

Alle actoren op het gebied van vrijetijdseconomie in Overijssel waaronder de Provincie Overijssel, Gemeenten Hellendoorn, Wierden en Rijssen-Holten, Staatsbosbeheer, Landschap Overijssel, Salland Marketing en verschillende ondernemers.

Opdrachtgever

GastvrijOverijssel (GOV)

Periode

Juni 2017