Opgave

Gemeente Dalfsen en Nieuwleusen Synergy hebben AtelierOverijssel gevraagd een bijeenkomst te organiseren vanwege de plannen die er liggen om twee of drie windturbines te plaatsen aansluitend aan windpark Nieuwleusen West. Op dit moment staan hier al vier windturbines op Dalfsens grondgebied en vier windturbines op Zwols grondgebied. Iets noordelijker staan nog eens drie windturbines in de gemeente Staphorst.

Stel dat de ontwikkeling van de windturbines doorgaat en ze daadwerkelijk gebouwd gaan worden, dan moet er vanuit regelgeving van de provincie worden geïnvesteerd in de natuur en het landschap in de omgeving van de nieuw te plaatsen windmolens. Dit beleid heet de Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving.

De KGO regeling is bedoeld om de ruimtelijke kwaliteit van het gehele gebied te behouden en te versterken, het dient daarmee een publiek belang. Voor het invullen van de KGO is het belangrijk om naar de wensen van de omgeving te luisteren.

Aanpak

De rol van AtelierOverijssel is het adviseren op het gebied van ruimtelijke kwaliteit. In dit werkatelier gaat het om de toepassing van de KGO maatregelen ter compensatie van de nieuw te realiseren windturbines. Dit advies wordt gegeven op basis van de meedenkbijeenkomsten gehouden met omwonenden en op basis van eigen expertise van AtelierOverijssel.

Resultaat

Inzicht in mogelijke invullingen van de KGO en de behoefte van omwonenden zijn duidelijk geworden. In de gesprekken werd nogmaals benadrukt dat er behoefte is aan duidelijkheid. Er is behoefte om te praten over het totaalplan. Waarbij het ook gaat om compensatie van de waardedaling van huizen en erven, schadeloosstelling, compensatie op de OZB belasting. Het proces is nog gaande en deelname aan dit Werkatelier betekent niet dat er draagvlak is voor de plannen.

KGO windturbines Nieuwleusen

Betrokkenen

Bewoners en Opdrachtgevers

Opdrachtgever

Gemeente Dalfsen en Nieuwleusen Synergy

Periode

Najaar 2016