Opgave

Het Linderveld is een voormalig stadsuitbreidingsgebied aan de noordoostzijde van de stad Deventer, ten noorden van de Vinexwijk De Vijfhoek. De uitdaging is om er een duurzaam stadsrandgebied te ontwikkelen met als basis een transparant en innovatief landbouwsysteem, dat rekening houdt met natuur en landschap, open is naar de omgeving en bij voorkeur ook haar producten in de omgeving afzet. Het doel van het werkatelier is om via enkele werkbijeenkomsten met diverse partijen tot een gedragen en inspirerend toekomstperspectief voor het gebied te komen, gericht op landbouw (drager), de relatie producent-consument en beleving. Daarnaast is er ruimte voor natuur en landschap, wonen en werken in het gebied. Financiele haalbaarheid is een randvoorwaarde.  

Aanpak

Verschillende inspiratiesessies en presentaties en een werksessie met landbouwdeskundigen uit heel Nederland vormden het startpunt van het proces. Kenners op het vlak van onder meer stadslandbouw, stallenbouw, innovatie en streekproducten deelden hun ervaring en kennis. Doel was het uitwerken van de mogelijkheden voor de landbouw in het gebied. Daarna zijn tijdens de Kunstfietsroute Deventer op 11 en 12 juni 2016 de ideeën voor het Linderveld gepolst bij bezoekers. Onder het motto “Vijf sterren voor het buitengebied van de Vijfhoek” mochten bezoekers vijf stickers plakken om aan te geven welke thema’s zij belangrijk vinden. Ook kinderen is gevraagd mee te denken. Veldbezoek maakte ook deel uit van het atelier. Op vier thema's zijn wensen en ideeën in kaart gebracht en bediscussieerd: Landbouw, infrastructuur, natuur & landschap en recreatie.

Resultaat

IJssellandschap heeft de ideeën uit het werkatelier verder uitgewerkt en samengevat in een “bidboek”. Met het bidboek kan het gesprek met de  gemeente Deventer worden aangegaan om hen te overtuigen van de plannen. In het bidboek worden de resultaten van de Landbouwdag en Kunstfietsroute ook meegenomen. In het plan voor het Linderveld is naast een agrarische ondernemer ruimte voor aanvullende functies, wellicht in een coöperabel model. 

Daarbij zijn de kaders geschetst voor de ontwikkeling: wat is gewenst, wat ongewenst? 

Linderveld, Deventer

Betrokkenen

LTO, bewoners en gebruikers, Pratensis, pachtersvereniging, raadsleden, team spacecowboys (kunstenaars), provincie Overijssel, Bril van Jane, BPD, zorgboerderij, Sallands Erfgoed, gebiedscoördinator, ondernemers.

Opdrachtgever

IJssellandschap

Periode

September 2016