Opgave

Gelegen aan de noordkant van het Nationaal park Weerribben-Wieden, in de gemeente Steenwijkerland, ligt in Ossenzijl een bezoekerscentrum van Staatsbosbeheer. Dit centrum aan de Hoogeweg vormt de noordelijke toegangspoort van het Nationaal park Weerribben-Wieden en is toe aan een impuls. De vraag is: welke betekenis kan de plek en het gebouw krijgen voor het Nationaal Park en haar omgeving? Staatsbosbeheer heeft AtelierOverijssel gevraagd vorm en inhoud te geven aan het gebouw en samen met belanghebbenden te bepalen wie welke rol gaat spelen bij de toekomstige functie.

Aanpak

Zonder beperkingen en al dromend kijken we naar de toekomst van de plek om per stakeholder te bepalen wat het meest ultieme scenario wordt. Hieruit komen vergezichten bij elkaar. Door een analyse op diverse schaalniveaus en ambitieniveaus bepalen we samen wat de toekomst van de plek kan zijn. Zo ontstaat een gezamenlijk gedragen toekomstscenario voor de plek en haar omgeving, zowel ruimtelijk, financiële, natuurlijk/ecologisch, recreatief en sociaal. Dit scenario verbeelden we grafisch in een stappenplan of route met daarin het inzicht hoe het vervolg kan worden bereikt. Dit vervolg is een uitvoerbaar en financierbaar plan wat er uiterlijk 2018 moet liggen. Daarna bepalen we de strategie: hoe kunnen we eerste stappen zetten, welke impulsen zijn nodig om partijen te “verleiden” tot een volgende stap? 

Resultaat

De werkateliers zijn nog niet helemaal afgerond. Wel is er inmiddels besloten een gezamelijke intentieverklaring tot verdere samenwerking en het waarmaken van de gedeelde ambities te tekenen.

Meer weten over dit werkatelier? Marnix Scholman vertelt u graag meer.

 

Poort bezoekerscentrum Ossenzijl

Betrokkenen

Staatsbosbeheer, Marketing Oost, Recreatiecentrum De Kluft, Provincie Overijssel, Bestuurslid VNO NCW, Gemeente Steenwijkerland, Natuurmonumenten, Stichting Exploitatie Groene Wens Boot, Recron, PMO2, Rondvaartbedrijf Ossenzijl, Regionomie Agri & Food, Het Oversticht, Landschap Overijssel.

Opdrachtgever

Staatsbosbeheer

Periode

Najaar 2017