Opgave

AtelierOverijssel heeft in opdracht van de provincie Overijssel en gemeente Hengelo twee werkateliers georganiseerd over Ruimtelijke Kwaliteit en de Fiets. Dit deden wij in samenwerking met Miranda Thüsh (Thuisraad RO).

De fiets heeft de afgelopen jaren steeds meer aandacht gekregen in de samenleving. Door technische ontwikkelingen zoals de e-bike is de fiets bijvoorbeeld een grotere rol gaan spelen in het mobiliteitsbeleid. Voorspeld wordt dat het fietsgebruik in de komende jaren alleen maar zal toenemen. De provincie heeft in 2014 een koersdocument opgesteld voor de fiets, daarmee stelt de provincie kaders voor programma’s en maatregelen rondom fietsgebruik in de provincie. In het atelier is naar een drietal opgaven gekeken:

1. De fiets in het buitengebied: veranderend gebruik, belevingswaarden, routing en knooppunten,

2. De fiets in de binnenstad: routing, parkeren en knooppunten,

3. En voor beide: hoe borg je ruimtelijke kwaliteit in deze transitie?

Aanpak

In het eerste werkatelier zijn er twee casussen geanalyseerd: de fietsverbinding Zwolle – Staphorst – Meppel, en de binnenstad van Hengelo. Er is gekeken naar kansen en knelpunten in relatie tot routing, belevingswaarden, fietsenstallen en opwaarderen van knooppunten.

In het tweede werkatelier zijn de uitkomsten van het eerste atelier vertaald naar ontwerpprincipes. Verdeeld in drie categorieën: proces, stallen & parkeren, bewegen & stromen.

Resultaat

De ontwerpprincipes geven een eerste aanzet om de inrichting voor de fiets met meer ruimtelijke kwaliteit te organiseren. Hier liggen volop kansen. bijvoorbeeld door het ontwerpen van unieke creatieve fietsvoorzieningen passend bij de plek. AtelierOverijssel heeft in een vervolg op dit atelier een serie werkateliers georganiseerd over de inrichting van OV-knooppunten in Overijssel. Dit in samenwerking met Goudappel Coffeng en Twijnstra Gudde.

 

Ruimtelijke kwaliteit en de fiets

Betrokkenen

Gemeenten Hengelo, Borne, Zwolle, Raalte, Staphorst, Ommen-Hardenberg, Fietsersbond Hengelo en Zwolle, Seniorenraad Hengelo, raadsleden uit Zwolle, Odin, Bonotraffics, Roelofsgroep en Goudappel Coffeng.

Opdrachtgever

provincie Overijssel

Periode

Mei 2016