Opgave

In opdracht van projectgroep Toegangspoorten Nationaal Park Nieuwe Stijl organiseerde AtelierOverijssel in de periode maart-april 2016 een serie werkateliers. Doel hiervan is het ontwikkelen van een visie op een samenhangend stelsel van toegangspoorten voor het Nationaal Park Weerribben-Wieden met als beoogd resultaat:

  • duidelijker identiteit voor het gebied
  • met meer focus op rijkdom cultuurhistorie (naast de natuur)
  • meer publiek bereiken
  • betere spreiding van publiek over het NP en door het jaar heen
  • meer inkomsten genereren uit dit publiek

Dit alles met respect voor de natuur, financieel haalbaar en duurzaam te exploiteren.

Aanpak

Naar aanleiding van een ruimtelijke analyse van het gebied en de uitgebreide kennis over de lokale hotspots van de deelnemers is er een vijftal zones onderscheiden waarin de belangrijkste toegangspoorten en doelbestemmingen liggen:
1. invalswegen
2. transfers
3. natuurgebied
4. zuiderzee-stadjes
5. waterbelevingsspot

Tijdens de werkateliers is er een analyse gemaakt van het gebied van Nationaal Park Weerribben-Wieden en het invloedgebied; van de begrenzing, de zones waarin zich locaties en bestemmingen bevinden, de routes door het gebied, de wisselwerking tussen de verschillende zones en locaties etc.

Kunstenaar Heidi Linck deed voorafgaand aan de werkateliers onderzoek naar doelgroepen en verhalen die er over het gebied zijn. In twee inspirerende werkatelier is bepaald wat de kansen zijn voor het gebied en hoe deze eruit zouden kunnen zien.

Resultaat

De werkateliers hebben inzicht opgeleverd in verhalen, doelgroepen, kansen en prioriteiten. Enkele poorten, zoals bezoekerscentrum Ossenzijl, gaan verder als zelfstandige projecten. AtelierOverijssel heeft de vervolgstappen voor de opdrachtgever in kaart gebracht en aanbevelingen gedaan:
1. Durven te kiezen
2. Werk samen en creëer draagvlak
3. Houd regie en doe dat langdurig
4. Durf te beginnen

Toegangspoorten Wieden / Weerribben

Betrokkenen

Projectgroep Toegangspoorten Nationaal Park Nieuwe Stijl, ondernemers, terreinbeheerders, lokale belangen, marketingpartners en extern deskundigen.

Opdrachtgever

Projectgroep Toegangspoorten Nationaal Park Nieuwe Stijl

Periode

Maart / april 2016