Nieuw perspectief op toekomstig landschap

Samen werken aan ruimtelijke kwaliteit

Nieuws

AtelierOverijssel is een onafhankelijke organisatie die werkt aan de ruimtelijke kwaliteit van Overijssel.

AtelierOverijssel signaleert en agendeert ruimtelijke ontwikkelingen. Doel is om ruimtelijke consequenties van (boven)regionale ontwikkelingen en/of beleidskeuzes in beeld te brengen. Daarbij faciliteert AtelierOverijssel het gesprek tussen overheid en samenleving met betrekking tot ruimtegebruik en de toekomst daarvan. Want kwaliteit is mensenwerk. Een goede omgevingskwaliteit ontwikkelt zich in gesprek tussen alle betrokkenen: elkaar opzoeken en uitdagen, prikkelen, kennis, motivatie en creativiteit delen en bundelen.

AtelierOverijssel wil ruimtelijke kwaliteit met maatschappelijke meerwaarde realiseren. Dit doen we in continue wisselwerking tussen de kleine en grote schaal, het korte en lange termijn perspectief en in samenwerking met overheid, ruimtelijke partners en het gebied waar we werken.

We onderscheiden daarbij drie inhoudelijke verkenningen, waarvan één vrije lijn. Vanuit deze programmalijnen verkennen we de complexe ruimtelijke opgaven in de regio, agenderen, innoveren, adviseren en prikkelen we.

De verkenningen komen voort uit de actuele en toekomstige vraagstukken zoals de energietransitie, klimaatveranderingen, de productie van voedsel, nieuwe mobiliteit en technologische ontwikkelingen. Deze hebben gevolgen voor het landschap: hoe gaan we met de ruimte en haar kwaliteiten om, hoe leggen we nieuwe verbindingen tussen mensen en de grote opgaven waar Overijssel voor staat?

Prikkelen & uitdagen

De strategische opgaven waar Overijssel voor staat, hebben zo veel gevolgen voor het landschap en daarmee op ieder mens, dat korte interventies op lokale schaal niet meer genoeg zijn. De urgentie van de energietransitie, de circulaire economie en veranderende demografie en governance willen we bij iedereen overbrengen. Dit kan alleen door uitdagend en prikkelend te zijn, door innovatie, verdieping en inspiratie.

AtelierOverijssel speelt in op een toekomstig landschap door zich te richten op de lange termijn, met analyses, ontwerpend onderzoek en experiment. Deze maken we ook zichtbaar voor iedereen die op professionele wijze werkt aan de kwaliteit van Overijssel of daarbuiten. Dit doen we door het organiseren van bijeenkomsten, events, lezingen en andere activiteiten. Deze vind je in onze agenda.

Naar de agenda
Partners van AtelierOverijssel