Projecten

AtelierOverijssel agendeert en verkent uiteenlopende actuele vraagstukken die impact hebben op ons landschap. Zo heeft de overgang van oude economie naar nieuwe en circulaire economie gevolgen voor het landschap. En denk bijvoorbeeld aan de manier waarop mobiliteit verandert. Auto’s die niet meer door mensen bestuurd worden vragen om andere inrichting van wegen en straatmeubilair. Of heel concreet en actueel – vervuilende auto’s en vrachtwagens die binnensteden niet meer in kunnen terwijl binnensteden wel bereikbaar moeten blijven. Nieuwe technologieën veranderen de manier waarop overheden werken en besturen. Ook dit heeft invloed op de inrichting van ons (stedelijk) landschap.

Erven in transitie

In 2018 is het project ‘erven in transitie’ van start gegaan. In de provincie Overijssel kijken we samen met erfeigenaren en potentiële erfbewoners en –gebruikers naar oplossingen voor een vitaal platteland. Hoe vinden vrijkomende erven of gebouwen een zo passend mogelijk nieuwe bestemming en hoe kunnen verschillende erven als netwerk aan elkaar verbonden worden en zo een waardevolle plek in ons toekomstig landschap blijven? 

Lees meer >