Wat heeft meerwaarde voor ons landschap? Waarom is dit belangrijk en hoe werken we daar aan? Dit zijn vragen die AtelierOverijssel -in samenwerking met overheid, professionals en ruimtelijke partners- vanuit het actuele en toekomstige tijdsbeeld beantwoordt. Drie inhoudelijke verkenningen staan daarbij centraal. 

De drie verkenningen komen voort uit actuele en toekomstige ontwikkelingen zoals nieuwe technologie, energietransitie en veranderende mobiliteit. Deze hebben gevolgen voor het landschap. Maar welke dan en wat betekent dat voor mensen? Zijn we met elkaar goed bezig of staat ons landschap straks vol zonnepanelen en is er geen ruimte meer voor koeien in de wei? Hoe ziet ons landschap er straks eigenlijk uit en wat is onze invloed? Vragen waar AtelierOverijssel antwoord op wil geven. Dat doen we door samen te werken en kennis te delen door te agenderen en mensen bewust te maken.

De verkenningen waar wij aan werken:

Landschap

Uitdagende scenario’s – gebaseerd op feitelijke ontwikkelingen en gegevens - worden getoond en schetsen het landschap van de toekomst. Ons doel is er voor te zorgen dat het ook in de toekomst een prettig landschap is om in te leven.

Energie

Hoe ziet dat er eigenlijk uit? Een landschap dat zo ingericht is dat het schone energie levert? Is daar nog ruimte voor natuur of voor voedselproductie? We werken aan bewustwording en het maken van juiste keuzes zodat landschappelijke kwaliteit in stand blijft.

Projecten

We werken aan verschillende actuele opgaven: erven, topwerklocaties, klimaatadaptie, infrastructuur en vrije tijd.