Wat heeft meerwaarde voor ons landschap? Waarom is dit belangrijk en hoe werken we daar aan? Dit zijn vragen die AtelierOverijssel -in samenwerking met overheid, professionals en ruimtelijke partners- vanuit het actuele en toekomstige tijdsbeeld beantwoordt. Drie inhoudelijke verkenningen staan daar op dit moment bij centraal. 

De drie verkenningen komen voort uit actuele en toekomstige ontwikkelingen zoals nieuwe technologie, energietransitie en veranderende mobiliteit. Deze hebben gevolgen voor het landschap. Maar welke dan en wat betekenen ze voor mensen? Hoe ziet ons landschap er straks eigenlijk uit en wat is onze invloed? Vragen waar AtelierOverijssel antwoord op wil geven. Dat doen we door samen te werken en kennis te delen, door te agenderen en mensen bewust te maken.

Momenteel werken we aan verschillende verkenningen:

Water (Stad en Water Twente 2075)

Door klimatologische veranderingen zal het watersysteem in toenemende mate een vormende kracht worden voor het aanzien van de stad. De urgentie om te anticiperen op de mogelijke wateroverlast, droogte en hitte in de steden wordt steeds meer voelbaar. Welke kansen biedt het voor de stad als we nu al inspelen op de gevolgen van de extreme klimaatverwachting op langere termijn?

Landschap (Toekomst Overijssels landschap 2050)

Uitdagende scenario’s – gebaseerd op feitelijke ontwikkelingen en gegevens - worden getoond en schetsen het landschap van de toekomst. Ons doel is er voor te zorgen dat het ook in de toekomst een prettig landschap is om in te leven.

Energie

Een landschap dat zo ingericht is dat het schone energie levert? Is daar nog ruimte voor natuur of voor voedselproductie? Lees >

Projecten

Naast de verkenningen werken we aan verschillende projecten. Zoals het project over de toekomst van Overijsselse erven. Lees meer >