Publicaties

Advies Energietransitie in Overijssel. Op weg naar opschaling. (maart 2018)

Andere energievormen waarvan het ruimtebeslag veel kleiner is dan biomassa zullen een groter aandeel in de energiemix moeten krijgen. Hoe pas je dit in en welke rol pak je als overheid?

bestel file_download download
Tien jaar werken aan Ruimtelijke Kwaliteit (sept. 2016)

Een overzicht van 10 jaar werken aan ruimtelijke kwaliteit in Overijssel.

bestel file_download Download
Advies Energietransitie (dec. 2016)

De energietransitie biedt grote kansen om een vitaal en energie-inclusief landschap te maken.

bestel file_download Download
Advies Coöperatieve woningen in het landelijk gebied (sept. 2016)

Om de kleine kernen vitaal te houden is een plaats voor jongeren essentieel en zijn betaalbare en veranderbare woningen en woonconcepten nodig.

bestel file_download Download
Advies Energieke landgoederen (sept. 2016)

Over energieke landgoederen en de kansen die deze bieden voor de ruimtelijke kwaliteit van Overijssel.

bestel file_download Download
Advies Toeristisch Overijssel (jan. 2016)

Over hoe recreatieterreinen en toeristische gebieden met het oog op de toekomst waardevol kunnen zijn en worden.

bestel file_download Download
Advies Ondernemen met natuur en water (dec. 2016)

Bestuurders dagen ondernemers graag uit om te komen met ambitieuze vernieuwende bedrijfsconcepten voor het ‘mee-ontwikkelen’ van natuur en water. De praktijk is weerbarstig.

bestel file_download Download
Advies Gebiedsmarketing (jan. 2016)

Op basis van ervaringen en kennis uit werkateliers heeft het Atelier dit advies over gebiedsmarketing geschreven. Over ruimte en de kwaliteit daarvan als belangrijk uitgangspunt voor Gebiedsmarketing.

bestel file_download Download
1