Het team

AtelierOverijssel is een netwerkorganisatie en bestaat uit een kernteam en onze ‘invliegers'.

Programmaraad

De Programmaraad van AtelierOverijssel geeft advies over de programmering van onderwerpen aan het team van AtelierOverijssel, zij signaleert en brengt haar kennis in. Ook zet de raad haar netwerk in ten behoeve van draagvlak voor de activiteiten van AtelierOverijssel. Tot slot toetst zij de kwaliteit van de voornaamste producten van AtelierOverijssel.

De leden van de raad worden voorgedragen als persoon op grond van hun expertise en hun contacten binnen de Overijsselse samenleving.

Matthijs Nijboer, Natuur en Milieu Overijssel
Richard Andringa, Waterschap Vechtstromen
Annemarth Idenburg, Trendbureau Overijssel
Marco Swenne, Sweco
Niels Bronsgeest, Tauw
Erik Volmerink, voormalig VNG/wethouder Rijssen Tubbergen
Pieter Baars, Nationaal Groenfonds
Edo Gies, Wageningen Environmental Research
Wilja Jurg, TETEM
Frans Holleman, Holleman Ontwikkeling