Door klimatologische veranderingen zal het watersysteem in toenemende mate een vormende kracht worden voor het aanzien van de stad. De urgentie om te anticiperen op de mogelijke wateroverlast, droogte en hitte in de steden wordt steeds meer voelbaar. Welke kansen biedt het voor de stad als we nu al inspelen op de gevolgen van de extreme klimaatverwachting op langere termijn?

AtelierOverijssel heeft opdracht gegeven aan MUST stedebouw en De Urbanisten om hun visie te geven op 'Stad en Water - Twente 2075'. Kunstenares Esther Kokmeijer laat mensen anders kijken naar de boeiende relatie tussen water en bomen.

De verkenning geeft een prikkelend vergezicht op de klimaatadaptieve stad van 2075 in Twente, een vergezicht dat nu al actueel is voor hoe we onze steden inrichten. De resultaten zullen in maart 2023 verschijnen in de publicatie 'Stad en Water - Twente 2075'.