Verkenning energie

Wat betekent de overgang op schone energie voor ons landschap? Nederland is een land van molens, maar de windmolen kan op veel weerstand rekenen. Is dat terecht? Ook andere bronnen van schone energie vragen ruimte, zoals biomassa of zonnepanelen. Wij willen laten zien hoe het landschap verandert in een waardevol toekomstbestendig landschap. Dat dit niet nieuw is, maar altijd zo is gegaan. Dat dit juist heel veel kansen biedt voor mens, dier, natuur en het landschap zelf.

AtelierOverijssel en de Provincie Overijssel hebben in het tweede en derde kwartaal van 2019 samen gewerkt aan een optimistisch perspectief op het landschap van Overijssel voor de lange termijn. Er zijn analyses gemaakt op basis van trends voor 7 verschillende thema’s: energie, landbouw, wonen, mobiliteit, recreatie/toerisme en natuur. Op basis van deze vooruitblikken zijn er regionale ontwerplabs georganiseerd met landschapsarchitecten, stedenbouwkundigen en overige planners van verschillende lokale en regionale overheden in Overijssel. Het heeft geleid tot mogelijke toekomstperspectieven voor het landschap gericht op 2050. Verschillende concepten die het landschap van Overijssel een kwaliteitsimpuls kunnen geven, ondanks de ontzagwekkende opgaves die er liggen, zijn in het perspectief opgenomen. Veel aandacht is er voor het watersysteem en hoe dat in samenhang met veranderend grondgebruik duurzamer kan worden gemaakt. Er zijn ideeën over windenergieparken die geconcentreerd en gecombineerd met bosontwikkeling of waterberging tot interessante nieuwe landschappen kunnen leiden. Er is geschetst aan een nieuw randmeer, aan nieuwe buurtschappen en aan sterkere natuur. Het ontwerplab heeft als resultaat een publicatie waaruit iedereen in Overijssel kan putten. Om ideeën op te doen, denkrichtingen te bepalen of meteen al praktisch aan de slag te gaan. We hopen dat deze uitgave als een vliegwiel voor een goed toekomstperspectief zal werken.

De aanleiding voor het maken van deze publicatie is dat de komende jaren veranderingen in ons landschap in een stroomversnelling komen. Aanpassen aan klimaatverandering, de overstap naar hernieuwbare energie, veranderende demografie en daarmee veranderende woningbehoefte, een bereikbare en vitale provincie, de verduurzaming van de landbouw en een biodivers landschap. Stuk voor stuk opgaven waarvan we allemaal de gevolgen zullen ervaren, in ons landschap en in onze levensstijl.