Verkenning energie

Wat betekent de overgang op schone energie voor ons landschap? Nederland is een land van molens, maar de windmolen kan op veel weerstand rekenen. Is dat terecht? Ook andere bronnen van schone energie vragen ruimte, zoals biomassa of zonnepanelen. Wij willen laten zien hoe het landschap verandert in een waardevol toekomstbestendig landschap. Dat dit niet nieuw is, maar altijd zo is gegaan. Dat dit juist heel veel kansen biedt voor mens, dier, natuur en het landschap zelf.

De Verkenning energie bestaat uit onderzoek, projecten en activiteiten die we altijd in verbinding met de omgeving oppakken en die we op een prikkelende en uitdagende manier communiceren.