Werkateliers

Samen met overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties werkten we afgelopen jaren in Werkateliers aan vraagstukken over ruimtelijke kwaliteit. Een Werkatelier is een creatieve manier van werken waarbij verschillende belangen en perspectieven bij elkaar worden gebracht: altijd maatwerk en afhankelijk van de wens van de opdrachtgever samengesteld.

Onderstaande voorbeelden zijn een representatieve greep uit de Werkateliers die we in het afgelopen jaren hebben afgerond.

1