Verkenning landschap

“Roads? Where we're going, we don't need roads.” In 1985 spatte de auto van Michael J.Fox van het filmdoek, een landschap zonder wegen was werkelijkheid geworden.

Net als in de film ‘Back to the future’ neemt AtelierOverijssel een kijkje in de toekomst. Vanuit een wetenschappelijke basis en met de ontwikkelingen van vandaag als opmaat, onderzoeken we het Overijsselse landschap van de toekomst. Wat verwachten we voor ons landschap in de toekomst? Is er meer ruimte voor de wolf? Is vervoer straks elektrisch en waar produceren we ons voedsel?

Natuur, milieu, energie, klimaatmitigatie, klimaatadaptatie, economie, landbouw, toerisme, recreatie, wonen, beleving: ze stellen allemaal hun eigen eisen en vragen ruimte binnen het bestaande landschap. Ze hebben impact op ons landschap. Soms hebben een goed beeld hoe deze thema's zich de komende jaren gaan ontwikkelen. Voor andere thema’s is dit een stuk lastiger in te schatten. Ook zijn er thema’s waarvan de gevolgen voor het landschap over vijftig jaar wel eens heel groot kunnen zijn, terwijl ze nu nog niet of nauwelijks in beeld zijn. Als we aan een virtueel landschap genoeg hebben, kan het echte landschap misschien wel helemaal volgebouwd worden met verticale voedselproductiebedrijven? Is het landschap - as we know it - straks overbodig?

Bestuurders, beleidsmakers en plannenmakers kunnen aan verschillende functionele knoppen draaien om het landschap te vormen. Het landschap is daarmee een uitdrukking van hoe wij leven en beïnvloedbaar. 

In samenwerking met Trendbureau Overijssel werkt AtelierOverijssel aan de Verkenning Landschap Overijssel 2050. Binnen de verkenning hebben wij een viertal scenario’s ontwikkeld op basis van trends en analyses en het voorstellingsvermogen van de mensen die betrokken zijn bij het landschap.

In ons blog vind je berichten die ons confronteren met veelbelovende, maar soms ook angstaanjagende gevolgen van ontwikkelingen op ons landschap. Nietsvermoedend komen ze dagelijks voorbij. Situatie gewijzigd.

Op 24 januari 2019 presenteerden Trendbureau Overijssel en AtelierOverijssel nieuwe perspectieven op de toekomst van het Overijssels landschap aan beleidsmakers, bestuurders en plannenmakers. Vanuit een wetenschappelijke basis en met de kracht van verbeelding namen we hen mee naar 2050.

Bekijk de film die we maakten op 24 januari van het event Toekomst Overijssels landschap 2050 / Situatie Gewijzigd >