Verkenning landschap

Natuur, milieu, energie, klimaatmitigatie, klimaatadaptatie, economie, landbouw, toerisme, recreatie, wonen, beleving: ze stellen allemaal hun eigen eisen en vragen ruimte binnen het bestaande landschap. Ze hebben impact op ons landschap. Soms hebben een goed beeld hoe deze thema's zich de komende jaren gaan ontwikkelen. Voor andere thema’s is dit een stuk lastiger in te schatten. Ook zijn er thema’s waarvan de gevolgen voor het landschap over vijftig jaar wel eens heel groot kunnen zijn, terwijl ze nu nog niet of nauwelijks in beeld zijn. Als we aan een virtueel landschap genoeg hebben, kan het echte landschap misschien wel helemaal volgebouwd worden met verticale voedselproductiebedrijven? Is het landschap - as we know it - straks overbodig?

We kunnen aan verschillende functionele knoppen draaien om het landschap te vormen. Het landschap is daarmee een uitdrukking van hoe wij leven en beïnvloedbaar. 

In samenwerking met Trendbureau Overijssel, werkt AtelierOverijssel aan de Verkenning Landschap Overijssel 2050. Met deze verkenning gaan wij een viertal scenario’s ontwikkelen. Dit doen we op basis van trends en analyses en het voorstellingsvermogen van de mensen die wij betrekken.

In het blog vind je berichten die ons confronteren met veelbelovende, maar soms ook angstaanjagende gevolgen van ontwikkelingen op ons landschap. Nietsvermoedend komen ze dagelijks voorbij.