Floris Alkemade

De Rijksbouwmeester is de adviseur van het kabinet over rijks vastgoed en ruimtelijke inrichtingsvraagstukken op nationale schaal. Zijn missie is met elan en inzet van ontwerpkracht maatschappelijke vraagstukken te agenderen. Samen met het college van Rijksadviseurs heeft hij Panorama Nederland ontwikkeld. Een toekomstperspectief voor de ruimtelijke inrichting van Nederland. Tijdens het event 'Situatie Gewijzigd', zal hij het toekomstperspectief toelichten en ingaan op de vraag hoe de provincie Overijssel onderdeel kan zijn van een toekomst om naar te verlangen: rijker, hechter en schoner.