Gert Jan Jansen

Deelsessie: KLEINSCHALIGHEID

Auteur van 'Kleinschaligheid als alternatief' en eigenaar van Hof van Twello Gert Jan Jansen is fanatiek pleitbezorger van kleinschaligheid. Gert Jan Jansen gaat in op toekomstige agrarische landschappen die duurzaam en functioneel zijn. Hoe ziet dat eruit. En is het denkbaar, met de overijsselaren van nu dat kleinschaligheid niet alleen een alternatief is maar dat het mainstream wordt? Wat is er nodig om dat te bereiken? Kan dat in een vrije markt?