Ruben Smit

Deelsessie: NIEUWE WILDERNIS IN OVERIJSSEL

Ecoloog en natuurfilmer van o.a. De Nieuwe Wildernis en WAD geeft zijn visie op de toekomst van het landschap in de provincie waarin maximale ruimte is voor natuur. Welke kansen liggen er als wij mensen ons terugtrekken uit het landschap en we de ruimte (terug?) geven aan wilde natuur. Wat zou er gebeuren? Welke ruimte is er nodig om een gezonde ecologie te creëren? Wat is daarbij de rol van de mens? Welke rol hebben de bestaande natuurgebieden in de toekomst? Samen bekijken de deelnemers aan de deelsessie van Ruben Smit de kaart van Overijssel en krijgen zo inzicht in hoe de ultieme balans er uit zou zien tussen mens, flora en fauna in een Nieuwe Wildernis in Overijssel.