Let's go!

 18 december 2018 overzicht


Let’s go!

Op 24 januari staan we tijdens het event ‘Situatie Gewijzigd’ stil bij de toekomst van ons landschap. Punt op de horizon is 2050. We hebben vier omgevingsscenario’s doordacht waarbij het uitgangspunt is dat we de klimaatdoelstellingen halen. Want dat hebben ‘we’ immers zo afgesproken in Parijs. Met onszelf en met de rest van de wereld. Maar inmiddels wordt duidelijk hoe moeilijk het zal zijn om die afspraken na te komen…Terwijl het IPPC toont dat we alle zeilen moeten bijzetten om de opwarming van de aarde tot 1,5 graad te beperken, is het in Nederland nodig om via een rechtszaak (Urgenda) ons kabinet te dwingen zich te houden aan haar eigen afspraken. Vijf klimaattafels onderzoeken welke maatregelen er nodig zijn. Dit moet leiden tot een klimaatakkoord op 21 december. Deze datum gaat waarschijnlijk niet gehaald worden en ik vrees dat in dit akkoord wederom ambities worden benoemd, maar te weinig maatregelen die tot daadwerkelijke actie leiden. Vooral de ‘Industrietafel’ verzet zich tegen de noodzakelijke CO2 heffing. Want dit zou mogelijk leiden tot verslechtering van hun concurrentiepositie… Tot zover het pessimisme.

Willen we zelf nog enige invloed hebben op de toekomst van het landschap, dan lijkt het mij dat we allemaal aan de slag moeten en ons niet blind moeten staren op de ‘economie van de centen’. Het wordt tijd dat we onze economie vernieuwen. Laten we streven naar een veel breder welvaartsbegrip; inclusief rubuuste natuur, balans in welvaart en sociaal sterk. Het College van Rijksadviseurs presenteerde onlangs Panorama Nederland. Hierin wordt gelukkig ook optimisme aangewakkerd: “ook nu kunnen de noodzakelijke veranderingen krachtig op gang worden gebracht als er een gemeenschappelijk, herkenbaar en positief toekomstbeeld ontstaat…vanuit een gedeeld verlangen”. Floris Alkemade opent de het event op 24 januari en zal daarmee een positieve toon zetten voor een dag waarin we samen onze kennis vergroten over de mogelijkheden van de toekomst.

Ik sluit me graag aan bij dit ‘nieuw optimisme’. Met onze enorme welvaart, innovatiekracht, creativiteit en daadkracht zijn we in staat om binnen enkele decennia onze leefstijl te veranderen, onze consumptie aan te passen aan de beschikbaarheid van grondstoffen én ruimte te bieden aan flora en fauna. Ik zou ervoor willen pleiten dat we alle kennis die we als samenleving hebben inzetten voor de best mogelijke toekomst met een prachtig landschap. De vier scenario’s die we op 24 januari presenteren laten mogelijke ontwikkelingen zien. Ze roepen vragen op en geven aanleiding om na te denken over onze toekomst en gezamenlijk ambities te formuleren. En snel aan de slag te gaan.

Let’s go!

Guido de Vries

Programmaleider AtelierOverijssel

Reacties1

Jaap Verhoeff10 januari 2019 17:07

www.transform.nu is heel inspirerend voor de beeldvorming over inhoud en proces van de energietransitie. Apeldoorn Zwolle Deventer en Zutphen pakken dit samen op. Haalbaar en aantrekkelijk zijn primaire eisen. Een integrale en inclusieve aanpak voor alle betrokkenen in een gebied maakt het niet gemakkelijk maar wel heel aantrekkelijk. Zonder extra lasten. Ga maar na!

Laat een reactie achter