Publicaties

Advies Ondernemen met natuur en water (dec. 2016)

Bestuurders dagen ondernemers graag uit om te komen met ambitieuze vernieuwende bedrijfsconcepten voor het ‘mee-ontwikkelen’ van natuur en water. De praktijk is weerbarstig.

bestel file_download Download
Advies Gebiedsmarketing (jan. 2016)

Op basis van ervaringen en kennis uit werkateliers heeft het Atelier dit advies over gebiedsmarketing geschreven. Over ruimte en de kwaliteit daarvan als belangrijk uitgangspunt voor Gebiedsmarketing.

bestel file_download Download
2