Gerke Brouwer

Procesbegeleider en adviseur natuur en landschap

Gerke Brouwer werkt sinds 2014 bij AtelierOverijssel. Haar expertise ligt op het gebied van ruimtelijke processen waarbinnen verschillende belangen bij elkaar gebracht moeten worden. Haar ervaring als adviseur voor agrariërs, projectontwikkelaars, burgers en overheden maakt dat zij over veel onderwerpen kan meepraten en zich goed weet te bewegen in het krachtenveld waarin verschillende stakeholders doelen proberen te realiseren. Gerke is projectleider van de Verkenning Landschap.

 

gerke.brouwer@atelieroverijssel.nl